Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 24/5/2024 14:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202480.5* 43 manje od proseka za Zima Prosečno.160.9* 20 više od proseka za Proleće Prosečno.------241.4* 476.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023167.1 43.6 više od proseka za Zima Prosečno.161.4* 20.5 više od proseka za Proleće Prosečno.365.2* 97.5 više od proseka za Leto Prosečno.233.1 46.9 više od proseka za Jesen Prosečno.926.8* 208.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022159.9 36.4 više od proseka za Zima Prosečno.107.4 33.5 manje od proseka za Proleće Prosečno.219.6* 48.1 manje od proseka za Leto Prosečno.206.1* 19.9 više od proseka za Jesen Prosečno.693.0* 25.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 202186.4* 37.1 manje od proseka za Zima Prosečno.134.0* 6.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.218.4 49.3 manje od proseka za Leto Prosečno.119.4 66.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.558.2* 160.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks167.1 161.4 365.2 233.1 926.8
prosek123.5 140.9 267.7 186.2 718.3
Min80.5 107.4 218.4 119.4 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.